Cement

Jsme smluvním prodejcem Povážské cementárny Ladce. Cement je paletovany v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg.

Dodáváme pouze cement pytlovaný, hmotnost 25kg, na paletách, a pouze v kamiónovém množství.
Vykládka je možna u vás či u vašeho zákazníka. Taktéž je možný odběr z našeho skladu v Karviné .
Přesnou cenu včetně dopravy, termíny dodání a dodací podmínky vám sdělíme na základě vaší poptávky.

 

 

 

 

CEM I 42,5 N CHROMATMIN

Vlastnosti:

 • vyznačuje se nízkým obsahem škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr(VI) na kg cementu - měřené podle EN 196-10:2004), přičemž všechny ostatní parametry zodpovídají EN 197-1
 • snižuje riziko vzniku ekzémů a různých kožních alergických reakcí, včetně vysokotoxických a škodlivých karcinogénních účinků Cr(VI) na zdraví lidí

Použití:

 • používá se především tam, kde může dojít k styku cementové kaše s lidskou pokožkou (potěry, lepidla na obklady a dlažby, suché omítkové směsi, malty a pod.)
 • je vhodný na výrobu suchých omítkových směsí, zednických cementových malt, cementových lepidel, betonových směsí kvalitativně vyšších tříd C 16/20 – C 45/55, stříkaný beton, uplatňuje se při výrobě betonových prefabrikátů, různých stavebních prvků a tenkostěnných betónových výrobků výhodou je, že umožňuje betonáž aj. v chladném prostředí
   měrná jednotka požadované hodnoty EN 197-1 dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce
Začátek tuhnutí:   minuta min. 60 229 ± 10
Pevnost v tlaku: 2 dny N.mm-2 min. 10 21,8 ± 0,9
  28 dnů N.mm-2 min. 42,5 – max. 62,5 47,4 ± 0,7
Měrný povrch:   m2.kg-1 nepředpisuje 339 ± 7
Obsah Cr (VI):   ppm max. 2 0 ± 0

 

cem I 42 5

Způsob dodání:

paletovaný - v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg

 

CEM II/B-S 32,5 R CHROMATMIN

Vlastnosti:

 • vyznačuje se nízkým obsahem škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr(VI) na kg cementu - měřené podle EN 196-10:2004), přičemž všechny ostatní parametry zodpovídají EN 197-1
 • snižuje riziko vzniku ekzémů a různých kožních alergických reakcí, včetně vysokotoxických a škodlivých karcinogénních účinků Cr(VI) na zdraví lidí

Použití:

 • používá se především tam, kde může dojít k styku cementové kaše s lidskou pokožkou (potěry, lepidla na obklady a dlažby, suché omítkové směsi, malty a pod.)
 • je vhodný na výrobu suchých omítkových směsí, zednických cementových malt, cementových lepidel, betonových směsí nižších i vyšších tříd C 8/10 – C 35/45, stříkaný beton, betonování základů, armovaných ploch, na výrobu tvárnic, velkoobjemové a velkoplošné betonáže a betony se zvýšenou chemickou odolností proti agresivním vodám
   měrná jednotka požadované hodnoty EN 197-1 dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce
Začátek tuhnutí:   minuta min. 75 251 ± 15
Pevnost v tlaku: 2 dny N.mm-2 min. 10 13,5 ± 1,3
  28 dnů N.mm-2 min. 32,5 – max. 52,5 44,6 ± 1,3
Měrný povrch:   m2.kg-1 nepředpisuje 373 ± 14
Obsah Cr (VI):   ppm max. 2 0 ± 0

 

cem II BS 32 5

Způsob dodání:

paletovaný - v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg

 

CEM II/B-M (S-L) 32,5 R CHROMATMIN

Vlastnosti:

vyznačuje se vysokými konečnými pevnostními hodnotami a při procesu tuhnutí nižším vývinem hydratačního tepla

Použití:

 • je vhodný prakticky na všechny klasické stavební práce, má výbornou zpracovatelnost
 • je vhodný na betonovaní základů, armovaných ploch, na výrobu tvárnic, přeteplovaných betonů, výrobu transportbetonu, omítek a zednických cementových malt, velkoobjemové a velkoplošné betonáže
 • je vhodný na přípravu betonových směsí nižších i vyšších tříd C 8/10 - C 30/37 buď s nebo bez plastifikátoru, a třídy C 35/45 jen s plastifikátorem
 • není je vhodný pro práce, kde je požadovaný rychlý nárůst pevnosti, a pro beton uložený v agresívním prostředí síranových vod
   měrná jednotka požadované hodnoty EN 197-1 dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce
Začátek tuhnutí:   minuta min. 75 208 ± 7
Pevnost v tlaku: 2 dny N.mm-2 min. 10 14,7 ± 1,1
  28 dnů N.mm-2 min. 32,5 – max. 52,5 43,7 ± 1,5
Měrný povrch:   m2.kg-1 nepředpisuje 451 ± 17
Obsah Cr (VI):   ppm max. 2 0,0 ± 0,01

 

cem II BM 32 5

Způsob dodání:

paletovaný - v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg

 

CEM III/A 32,5 N CHROMATMIN

Vlastnosti:

 • vyznačuje se nízkým obsahem škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr(VI) na kg cementu - měřené podle EN 196-10:2004), přičemž všechny ostatní parametry zodpovídají EN 197-1
 • snižuje riziko vzniku ekzémů a různých kožních alergických reakcí, včetně vysokotoxických a škodlivých karcinogénních účinků Cr(VI) na zdraví lidí

Použití:

 • používá se především tam, kde může dojít k styku cementové kaše s lidskou pokožkou (potěry, lepidla na obklady a dlažby, suché omítkové směsi, malty a pod.)
 • je vhodný hlavně na stavby vyžadující nižší vývoj hydratačního tepla, pomalý nárůst pevností, ale vyšší než u CEM III/B 32,5 N, vyšší chemickou odolnost, je určený pro masivní stavby, základy budov, na podkladové vrstvy vozovek, podklady z kameniva stabilizovaného cementem, k přípravě betonů nižších tříd C 8/10 – C 30/37, malt a omítkových směsí
 • je vhodný pro betony proti agresívním vodám, velkoobjemové betonáže, stabilizační podklady a na výrobu tvárnic vystavených nepříznivým klimatickým podmínkám
 • beton připravený z tohoto cementu má zvýšené pevnosti za ohybu, výhodou je prodloužení doby tuhnutí a tím lepší zpracovatelnost betonu, je regulovatelný nárůst krátkodobých pevností se zaručeným nárůstem pevností dlouhodobých
 • je vhodný hlavně na betonáž v letním období
   měrná jednotka požadované hodnoty EN 197-1 dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce
Začátek tuhnutí:   minuta min. 60 214 ± 2
Pevnost v tlaku: 7 dnů N.mm-2 min. 16 21,9 ± 1,5
  28 dnů N.mm-2 min. 32,5 – max. 52,5 47,5 ± 1,6
Měrný povrch:   m2.kg-1 nepředpisuje 393 ± 9
Obsah Cr (VI):   ppm max. 2 0,0 ± 0,0

 

cem III A 32 5

Způsob dodání:

paletovaný - v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg